Dialog med legemiddelfirmaet Elli Lilly

Her er spørsmålene jeg stilte:

1) Jeg ble overtalt til å starte på antidepressiva medisinen Fontex (Prozac) i 1999. På den tiden stod ingen av de bivirkningene som nå står oppført i felleskatalogen; hallusinasjoner, selvskading eller selvmordsatferd. Hvorfor stod ikke disse bivirkninger oppført? Dette var kjente bivirkninger på den tiden har jeg lest i boken Dødelige bivirkninger av John Virapen og jeg har sett det på Internett.

2) Etter det jeg har sett har det blitt ført opp flere og flere bivirkninger i Felleskatalogen under Fontex/Prozac. Da den kom på markedet i oktober 1997 sto det kun milde og oftes forbigående bivirkninger. Gradvis ble det fylt opp med mer og mer alvorlige bivirkninger som blant annet fullført selvmord. Hva er forklaringen på dette?

3) Hvorfor ble ikke salget av disse pillene stoppet når man oppdaget at noen får hallusinasjoner og noen faktisk tar selvmord? Hvis en bilprodusent oppdager en feil som kan være farlig for sjåføren blir alle bilene kalt tilbake, selv om de fleste bilene ikke har denne feilen.

4) Jeg har fått med meg at det foreligger en myte og teori om at depresjon er en kjemisk ubalanse i hjernen, og at antidepressiva skal rette opp i denne ubalansen. Pasienter blir forklart dette med at de sammenligner denne teorien med det å ha diabetes. Insulin retter opp blodsukkeret til et stabilt nivå. Slik antidepressiva skal rette opp en depresjon.

Men det er lett å måle blodsukkeret. Hvordan måler en serotonin nivået? Det jeg ønsker svar på er hvor stammer denne myten fra?

Kollapser ikke hele denne teorien og behandlingsgrunnlaget for antidepressiva når det ikke kan måles eller bevises at dette er fakta? Jeg har hørt det motsatte, at ingen faktisk vet hva som skjer i kroppen når en har en depresjon, og at antidepressiva skaper en kjemisk ubalanse i hjernen.

Dette kan stemme i mitt tilfelle, jeg ble jo bare dårligere med skremmende bivirkninger.

5) Jeg har hørt at Fontex/prozac består av rusgift varianter som virker på samme måten som Ecstasy, kokain, LSD og "englestøv". Dette er årsaken til at noen kan erfare å bli maniske, psykotiske, får hallusinasjoner. Hvem kan gi meg svar på om en kan sammenligne ingrediensene med rus varianter?

6) Jeg vil gjerne høre hva de mener om at mitt serotoninnivå var feil eller er feil. Jeg ønsker også å måle mitt serotonin nivå hos dere dersom det er mulig? Eller om dere kan henvende meg til en plass som måler serotonin nivået mitt.

Jeg og min far ønsker et møte med dere i Oslo, som er produsenten bak Fontex (Prozac), for å få svar på disse spørsmålene.

Håper vi kan treffes og se hverandre i øynene slik at jeg og min familie får svar.

Prosessen og møtet vil bli filmet og lagt ut via filmens blogg og filmens Facebook side. Vi kan alle lære mye av dette.

Og her er svaret jeg fikk:

Til: Silje Marie Strandberg

Dato: 30.06.2017

Svar på e-post til Eli Lilly

Kjære Silje Marie Strandberg,

Takk for din e-post datert 19. juni 2017. Det var trist å høre om dine erfaringer. Vi forstår at du har vært gjennom en svært vanskelig periode, men det er godt å høre at du er frisk idag.

For å belyse dine spørsmål nærmere finner du i dette brevet bakgrunnsinformasjon om fluoksetin (Fontex/Prozac). Vi ønsker også å henvise til vår bransjeforening Legemiddelindustriforeningen (LMI) på www.lmi.no, der du kan finne ytterligere informasjon om vår bransje. Her kan du blant annet finne mer informasjon om overvåkning av bivirkninger (http://www.lmi.no/lmi/fagomrader/bivirkningsovervakning/), samt informasjon om kliniske studier (http://www.lmi.no/lmi/fagomrader/forskning-og-utvikling/).

Før legemidler får markedsføringstillatelse og blir tilgjengelig for pasienter, gjennomføres det omfattende kliniske studier for å sikre at legemidlene er trygge og effektive. Bruk av legemidler er nøye regulert gjennom europeiske (EMA), amerikanske (FDA) og norske myndighetsorganer (Statens Legemiddelverk), som alle analyserer nytte/risiko profil.

En legemiddel blir bare godkjent for salg dersom nytten overstiger risikoen for bruk. Evaluering av nytte/risiko-forholdet ved et legemiddel er basert på dokumentasjon som produsenten må sende inn når det søkes om markedsføringstillatelse. I søknaden må produsenten dokumentere legemidlets farmasøytisk kvalitet, sikkerhet og medisinsk effekt.

Pasientsikkerhet er grunnleggende ved godkjenning av nye legemidler og oppfølging av sikkerhet og effekt etter at legemidlet er tatt i bruk. Farmasøytiske selskap er pålagt strenge krav for bivirkningsovervåkning. Vi er forpliktet til å sikre at nytte og risiko ved legemidlene overvåkes kontinuerlig og er godt forstått. For å oppnå dette rapporterer vi løpende informasjon om alle våre legemidler slik at regulatoriske myndigheter og helsepersonell har tilgang til de mest oppdaterte data. Medisinske forhold som oppdages blir rapportert til regulatoriske myndigheter og gjort tilgjengelig for offentligheten gjennom blant annet vitenskapelige tidsskrifter og konferanser. Som et resultat av dette har produktinformasjonen for fluoksetin, som for mange andre legemidler, blitt oppdatert med ny informasjon etterhvert som det blir tilgjengelig og inkludert i preparatomtalen (pkt 4.4, Advarsler og forsiktighetsregler1).

Fluoksetin er blant de mest studerte legemidlene i historien, med mange års prekliniske og kliniske studier, og flere tusen publikasjoner. Fluoksetin anses fortsatt å ha en positiv nytte-risikoprofil av regulatoriske myndigheter, leger og pasienter rundt om i verden.

Mine tanker og følelser etter svaret jeg fikk. “Kjære Silje Marie, tusen takk for din epost…. ( i selve mailen sjeg fikk står det “tusen takk…”) Det var trist å høre om dine erfaringer. Vi forstår at du har vært gjennom en svært vanskelig periode, men det er godt å høre at du er frisk i dag….”

Sånn begynner brevet fra Eli Lilly...hmmm...Med en gang jeg leser “kjære Silje Marie…” kjenner jeg umiddelbart en varme, for det treffer meg! Samtidig så slår det meg kort tid etter at dette er jo bare taktisk fra deres side. Jeg kan ikke innbille meg at de har noen som helst medfølelse for meg i det hele tatt. Og det er ikke et menneske som har signert brevet...og det sier jo sitt…

“Svarene” jeg har fått på mine spørsmål har gjort meg alt annet enn LITT klokere….

Jeg hadde 6 spørsmål ,men får ikke svar på noen av de sånn som jeg ser det. Jeg får bare henvisninger til studier. Akkurat hva jeg kunne forvente av svar og hva jeg ønsket er to helt forskjellige ting. Men at jeg skulle forstå LITT hadde jeg forventet.

De skriver bla:

“Alle legemidler har en nytte, men også en risiko. Dette er nøye undersøkt i kliniske studier som gjøres over flere år, i et samarbeid mellom legemiddelindustrien og flere sykehus. “

Når jeg trykker på linken “nøye undersøkt i kliniske studier” så kommer det bare opp “side ikke funnet”. Eller du må være medlem å kunne logge deg inn for å lese. Dette viser seg da å inneholde en umenneskelig mengde artikler som bare kan bli forstått av fagpersoner...

Alt i alt så er jeg langt fra fornøyd med dette svaret jeg har fått.

“Pasientsikkerhet er grunnleggende ved godkjenning av nye legemidler og oppfølging av sikkerhet og effekt etter at legemidlet er tatt i bruk. Farmasøytiske selskap er pålagt strenge krav for bivirkningsovervåkning”.

For meg er det direkte provoserende at de har lov å refere til ord som“ pasientsikkerhet” og “strenge krav” når så mange lider av de alvorlige bivirkningene som legemiddelet faktisk har som angst, selvmordstanker, selvskading, utført selvmord osv.. Dette er galskap!!

Jeg kommer ikke til å gi meg før jeg får mer tilfredsstillende svar og aller helst et personlig møte med daglig leder Tone Fried Torstensen. Jeg har nå sendt de samme spørsmålene til en person i Eli Lilly som jobber i medisin informasjonsavdelingen i Irland. Etter en dialog med henne ble det sagt at jeg ikke var fornøyd med svarene og om hun kunne se på dette. Dette var en utrolig hyggelig svensk dame som virket veldig usikker og ubekvem med konfronteringen... Men hun skulle se på dette og ta det -videre!

Så da er det bare å vente på svar igjen!

Det finnes nesten uendelig med negativene artikler knyttet til dødsfall ved bruk av Fontex. I dag er det et c-preparat, men burde kanskje vært underlagt strengere kriterierer for utskriving.


Fremhevede poster
Siste poster
Arkiv
Søk på tagger
No tags yet.
Følg
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 webdesign by 5D Media & Kommunikasjon - 5D.no