Jeg ønsker et møte med Eli Lilly AS som produserer og selger Prozac/Fontex for å få svar på mine spørsmål.

MÅL: Spre informasjon om at antidepressiva er bygget på en myte/løgn om serotonin ubalansen.

​Jeg ble overtalt til å starte på antidepressiva medisinen Fontex (Prozac) i 1999. På den tiden stod ingen av de bivirkningene som nå står oppført i felleskatalogen; hallusinasjoner, selvskading eller selvmordsatferd. Hvorfor stod ikke disse bivirkninger oppført? Dette var kjente bivirkninger på den tiden har jeg lest i boken Dødelige bivirkninger av John Virapen. Etter det jeg har sett har det blitt ført opp flere og flere bivirkninger i Felleskatalogen under Fontex/Prozac. Da den kom på markedet i oktober 1997 sto det kun milde og oftes forbigående bivirkninger. Gradvis ble det fylt opp med mer og mer alvorlige bivirkninger som blant annet fullført selvmord. Hva er forklaringen på dette?

Hvorfor ble ikke salget av disse pillene stoppet når man oppdaget at noen får hallusinasjoner og noen faktisk tar selvmord? Hvis en bilprodusent oppdager en feil som kan være farlig for sjåføren blir alle bilene kalt tilbake, selv om de fleste bilene ikke har denne feilen. Men når det gjelder mennesker med psykiske problemer så er det greit liksom?!

Jeg har fått med meg at det foreligger en myte og teori om at depresjon er en kjemisk ubalanse i hjernen, og at antidepressiva skal rette opp i denne ubalansen. Pasienter blir forklart dette med at de sammenligner denne teorien med det å ha diabetes. Insulin retter opp blodsukkeret til et stabilt nivå. Slik antidepressiva skal rette opp en depresjon.

Men det er lett å måle blodsukkeret. Hvordan måler en serotonin nivået? Det jeg ønsker svar på er hvor stammer denne myten fra? Kollapser ikke hele denne teorien og behandlingsgrunnlaget for antidepressiva når det ikke kan måles eller bevises at dette er fakta? Jeg har hørt det motsatte, at ingen faktisk vet hva som skjer i kroppen når en har en depresjon, og at antidepressiva skaper en kjemisk ubalanse i hjernen.

Dette kan stemme i mitt tilfelle, jeg ble jo bare dårligere med skremmende bivirkninger.

Jeg ønsker et møte med legemiddelselskapet Eli Lilly i Oslo, som er produsenten bak Fontex (Prozac), for å stille disse spørsmålene, og jeg vil gjerne høre hva de mener om at mitt serotonin-nivå var feil eller er feil.

Prosessen og møtet vil bli filmet og lagt ut via filmens blogg og filmens Facebook side.

Jeg vil vite hvor mange andre som har fått alvorlige bivirkninger som hallusinasjoner, selvskading, selvmordsatferd og fullført selvmord med bruk av antidepressiva.

MÅL: Kartlegging av alvorlige bivirkninger på antidepressiva.

​Ingen av de 95 legene jeg hadde i de 10 årene stoppet opp og undret seg over om det kunne være medisinen som gjorde at jeg ble sykere. Heller ikke de ca 200 andre fagfolkene jeg møtte. Ingen syns det var rart at jeg ble innlagt med moderat depresjon men bare ble sykere og sykere. Etter at dokumentaren kom ut på Aftenposten har jeg fått flere henvendelser fra andre som har opplevd lignende bivirkninger som meg. Pårørende har også tatt kontakt. Det finnes garantert store ukjente tall på mennesker som har lik historie som meg. Dette bør kartlegges her i Norge.

Her trenger jeg hjelp og innspill på hvordan vi kan gjøre dette.

Send mail til post@lykkepillenfilm.no merket ”Kartlegging av bivirkninger”

 

Prosessen vil bli oppdatert via filmens blogg og filmens Facebook side.

Jeg ønsker å vite hvem som har ansvaret for å følge opp de som står på langtidsbruk av psykotropiske medisiner?

MÅL: Kvalitetssikring rundt langtidsbruk av psykofarmaka.

​Prozac/Fontex er kun forsket på i 3 måneder. Hvorfor går da noen i årevis på disse medisinene? Er ikke dette uforsvarlig?

Ingen vet hvordan langtidseffekten er, da dette ikke er gjort studier på. Likevel finnes det utrolig mange som går på psykotropiske medisiner i årevis uten oppfølging eller en plan på nedtrapping.  Mange bor i psykiatriske bofelleskap, havner på institusjoner med multidoser osv. Ingen oppfølging, ingen plan. Dette er total omsorgssvikt da dette ikke er forsket på. Disse menneskene blir dermed prøvekaniner for langtidsbruken. En må inn i hvert enkelt tilfelle og sjekke utgangspunkt til pasienten, ble personen frisk av medisinen eller har personen blitt verre enn utgangspunktet?

Jeg krever navneendring og tydeligere merking på pakning.

MÅL: Antidepressiva må skifte navn siden navnet er misvisende.

​Jeg synes vi fortjener korrekt informasjon. Navnet anti-depressiva er like feil som å kalle jern tabletter “anti-tretthets-piller” Navnet i seg selv, antidepressiva og lykkepillen, har vært med å solgt en løgn. Når noe heter lykkepillen, ja da høres det jo greit ut? Dette må forandres til å hete det den inneholder og det den gjør med kroppen: som selektiv serotoninreopptakshemmere. Kanskje du da ville spurt: ”Men hva er det for noe da? Hva gjør den med kroppen min”?

På medisinesken må det stå advarsler på lik linje som det gjør på tobakk. På en eske med tobakk står det tydelig merket at dette stoffet kan medføre fare. En medisin som kan gi deg hallusinasjoner og selvmordstanker bør også være tydelig merket.

 

Det bør bli forbudt for alle under 18 år å få lykkepillen da det er oftere observert "økt selvmordsrelatert oppførsel og fiendtlighet" blant barn og ungdom, ifølge Felleskatalogen.

Jeg ønsker et møte med legemiddelverket som godkjente Fontex/Prozac

MÅL: Høyere etisk standard i godkjenningsprosessene.

I boka ”Dødelige bivirkninger” skrevet av tidligere legemiddel-direktør John Virapen, innrømmer han at han bestakk psykiateren som gjorde at Prozac/Fontex ble godkjent i Sverige. Boken avslører sannheten som vi må ta inn over oss nå. 


1) Hvordan kan godkjenningen av medisiner kvalitetssikres slik at mennesker blir viktigere enn penger og profitt. Hvordan kan vi unngå korrupsjon i legemiddelindustrien? 


2) Langvarige forsøk bør være en del av minimumskriteriene for å kunne søke om godkjenning av et medikament. Prozac/Fontex er kun forsket på i 3 måneder! Da vet en jo ingenting om langtidseffekten. 


3) Hvem har utført studier på det å blande flere medisiner? Det er vanlig med multidoser fra ulike firma og typer. 


4) Man bør ha uavhengige institusjoner som har tilgang til all informasjon når det gjelder kliniske prøver. 


5) De som utfører studiene rundt en medisin burde ikke være samme firma som selger dem. Det blir jo som å sette bukken til å passe havresekken. 


6) Det burde være pliktig å oppgi fullstendig informasjon, inkludert avbrutte studier for å få den fulle sannheten frem rundt utprøving av en medisin.

Prosessen og møtet vil bli filmet og lagt ut via filmens blogg og filmens Facebook side.

Kjenner du til historier med alvorlige bivirkninger med antidepressiva/lykkepillen? Jeg vil personlig levere alle historiere til helseministeren.

MÅL: Offentlig anerkjennelse og unnskyldning.

​Jeg håper at denne kampanjen kommer til å få frem sannheter om antidepressiva og gi viktige svar. Din historie er viktig for at dette kommer samlet frem i media.  Jeg trenger også din historie. Om du har erfart det selv, fra pårørende perspektiv, ansatt i helsevesen, whistleblower fra legemiddelindustrien osv. Anonymt eller åpent, vi jeg gjerne høre fra deg. Jeg vil personlig overlevere alle historiene jeg får inn til helseministeren.

Send den inn til dinhistorie@lykkepillenfilm.no

 

Prosessen og overleveringen av historiene vil bli filmet og lagt ut via filmens blogg og filmens Facebook side.

”Silje Maries psykiatri konferanse”

Mål: Arrangere en konferanse i Stavanger eller Oslo

Jeg har et stort ønske om at vi samles enten i Stavanger eller i Oslo der jeg oppsummerer og tar en gjennomgang av kampanjens handlingsplan: hva har blitt oppnådd, veien videre til forandringer, hva kan vi sammen gjøre for å få til gode forandringer?

Jeg ønsker å få til en dialog på scenen med andre som har erfart det samme som meg og med fagfolk som kjemper for en bedre psykiatri. Det hadde også vært fint å få med daglige ledere i legemiddelfirma, politikere, ansatte i helsevesen, pårørende osv for å få mer åpenhet og konstruktiv dialog.  

Til dette trenger jeg hjelp slik at jeg kan realisere denne drømmen. Alt koster! Håper dere hjelper med å støtte økonomisk og gi tips slik at dette kan gjennomføres. Jeg ønsker også å leie inn folk som filmer konferansen slik at alt blir synlig via min kampanje på sosiale medier. 

 

Jeg oppdaterer etter hvert om dette kan realiseres. Kommenter under punkt 7.

Tusen takk for din støtte!

Please reload

"Jeg ønsker forandringer i psykiatrien, og jeg vil at sannheten skal frem".

Silje Marie Strandberg

SILJE MARIES ACTION PLAN

En konkret handlingsplan.

© 2017 webdesign by 5D Media & Kommunikasjon - 5D.no